Wednesday, October 30, 2013

Pengauditan di Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Sarawak.

Pada 21 Oktober  2013, Bahagian Audit Dalam telah menjalankan pengauditan di PKKM Cawangan Sarawak. Pengauditan ini telah berlangsung selama 3 hari bermula daripada 21/10/13 sehingga 23/10/2013.


Mesyuarat Jawatankuasa Audit Bil 01/2013.

Pada 8 Oktober 2013 yang lalu, mesyuarat Jawatankuasa Audit Bil 01/2013 telah diadakan di Bilik Mesyuarat Utama Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Mesyuarat ini telah dipengerusikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Salsidu Haji Ibrahim.