Wednesday, October 30, 2013

Pengauditan di Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Sarawak.

Pada 21 Oktober  2013, Bahagian Audit Dalam telah menjalankan pengauditan di PKKM Cawangan Sarawak. Pengauditan ini telah berlangsung selama 3 hari bermula daripada 21/10/13 sehingga 23/10/2013.


1 comment: