Tuesday, September 17, 2013

Ucapan penghargaan dan terima kasih.

Bahagian Audit Dalam Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia ingin merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada mantan Pengerusi dan Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Audit Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia bagi tahun 2012-2013. Selamat maju jaya diucapkan dan semoga berjumpa lagi pada masa hadapan.

Mantan Pengerusi


Yang Berbahagia Dato' Mohamad Kamarudin Hassan


Mantan Ahli


Yang Berbahagia Dato' Norhayati Omar


No comments:

Post a Comment