Tuesday, September 10, 2013

Tugas Ketua Juruaudit ISO

     Peranan Dan Tugas Ketua Juruaudit Pasukan Audit Kualiti Dalaman MS ISO 9001:2008.

1.       Membantu wakil pengurusan merancang dan menyediakan penjadualan Audit kualiti Dalaman seperti berikut ;

           i)    Bilangan kerja-kerja audit yang dijalankan
           ii)   Penjadualan Tugas-tugas audit, dan
           iii)  Aktiviti-aktiviti yang akan diaudit

2.     Mengetuai pasukan audit dalamuntuk melaksanakan pengauditan di Bahagian-bahagian dan Cawangan-cawangan yang terlibat.

3.      Menyediakan analisis dan laporan keseluruhan ke atas segala penemuan audit kepada Wakil Pengurusan.

4.       Membentangkan laporan dalam Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan.

No comments:

Post a Comment