Tuesday, September 17, 2013

Perlantikan Pengerusi dan Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Audit Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia.

Adalah dimaklumkan bahawa keputusan Mesyuarat Lembaga Pengarah Kraftangan Bil. 03/2013 telah bersetuju melantik ;

Pengerusi


                Yang Berbahagia Datuk Haji Salsidu Haji Ibrahim          


      Ahli    


Yang Berbahagia Dato' Mohd Bisharuddin Mohd Noor Basha

Bahagian Audit Dalam ingin merakamkan ucapan tahniah di atas perlantikan ini. Semoga sumbangan dan khidmat bakti yang diberikan akan membantu Kraftangan Malaysia memenuhi tanggungjawab yang ditetapkan ke arah keutuhan sistem pengurusan dan kewangan Kraftangan Malaysia.
                  
No comments:

Post a Comment