Tuesday, September 10, 2013

Lawatan Audit Kualiti Dalaman MS ISO bil. 01/2013

Berhubung perkara di atas, Pasukan Audit Kualiti Dalaman telah menjalankan kerja-kerja pengauditan ke atas prosedur yang telah didokumenkan dalam MS ISO 9001:2008. Berikut dilampirkan jadual audit bagi bahagian dan cawangan yang terlibat pada 9hb Julai 2013 dan juga carta kemajuan ( Gannt Chart ) perjalanan atau proses kerja pengauditan.

No comments:

Post a Comment